Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 05/ZP/19

Na sukcesywne dostawy:

Część 1: Ciśnieniomierze, akcesoria.

Część 2: ochrona osobista, prześcieradła, koce, poszwy.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy:

Część 1: Ciśnieniomierze, akcesoria.

Część 2: ochrona osobista, prześcieradła, koce, poszwy.

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 249224

Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2019 roku, do godz. 14:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2019 roku o godz. 14:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

 

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia

 

/-/Robert Judek

Powrót do: Zamówienia Publiczne