Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Zamówienia Publiczne

 • 13.09.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.6.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych oraz innych wyrobów medycznych w postaci pasków testowych do samodzielnej kontroli glukozy we krwi, wykorzystywanych przez członków ZRM.

  Czytaj więcej
 • 02.06.2023

  Zaproszenie do składania ofert DZP.ZO.1.2023

  Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 20.04.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.5.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Czytaj więcej
 • 19.04.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.4-P.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy umundurowania i obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz pracowników transportu sanitarnego.

  Czytaj więcej
 • 31.03.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.4.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy umundurowania i obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz pracowników transportu sanitarnego.

  Czytaj więcej
 • 15.03.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.PN.2.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych pod nazwą: Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw Wykonawcy

  Czytaj więcej
 • 10.03.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.1-P.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy oraz monitoringu wizyjnego

  Czytaj więcej
 • 17.02.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.1.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy oraz monitoringu wizyjnego

  Czytaj więcej
 • 16.02.2023

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.3.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 26.01.2023

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok

  Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

  Czytaj więcej
 • 02.11.2022

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 09_AS.22

  Sukcesywne dostawy opatrunków oraz produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

  Czytaj więcej
 • 07.10.2022

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 08/AS.22

  Sukcesywne dostawy płynów eksploatacyjnych do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej