Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Szkolenia

Formularz rezerwacji sali

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU SZKOLEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

Działalność szkoleniową Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu podjęło w 1975 roku. Większość osób pracujących i współpracujących obecnie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu poznańskiego zostało przeszkolonych właśnie w Pogotowiu Ratunkowym w Poznaniu.

Naszym przesłaniem jest rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych ratowania życia. Organizujemy kursy dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy oraz dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego pragnących nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolimy instytucje państwowe, firmy prywatne, szkoły, przedszkola, osoby indywidualne. W ramach realizowanych przez WSPR w Poznaniu akcji prozdrowotnych i informacyjnych głównie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, także organizacji służb ratunkowych czy sposobu działania systemu ratownictwa medyczneg. Od wielu lat współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, urzędami miast, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizacjami pożytku publicznego.                                

 

Gwarantujemy:

- indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej, naukę w bezstresowej atmosferze

- ćwiczenia praktyczne obejmujące ponad 50% czasu kursu, prowadzone w formie symulowanych przypadków na profesjonalnym sprzęcie (wykorzystujemy m.in. wrak samochodu do pozorowania wypadków komunikacyjnych)

- możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez klienta

- sprawdzony i prosty system nauki (doświadczeni instruktorzy pokazują wszystkie czynności, a uczestnicy kursu powtarzają ćwiczenia aż do pełnego ich opanowania)

Prowadzimy szkolenia:

- dla firm i instytucji: podstawowe, rozszerzone i recertyfikacyjne stacjonarne i w siedzibie zamawiającego,

- dla osób indywidualnych: dla wszystkich zainteresowanych nauką pierwszej pomocy,

- specjalistyczne: Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i recertyfikacyjne dla PSP, WOPR i GOPR i innych jednostek współpracujących z systemem PRM,

- seminaria szkoleniowe na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.

 Rodzaj kursu wraz z najlepiej dopasowanym programem szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest instytucją samorządu Województwa Wielkopolskiego, podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Korzystając z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wspierasz rozwój pogotowia ratunkowego, środki finansowe pozyskane z działalności komercyjnej wydatkowane są na zakup nowych ambulansów, modernizację sprzętu oraz realizację programów mających na celu skuteczne ratowanie życia, które stanowi najwyższą wartość.

Zaufali nam:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
 • Imperial Tobacco Polska
 • Strabag Polska
 • Instytut Pamięci Narodowej Poznań
 • MPK Poznań
 • Państwowa Straż Pożarna Poznań
 • ZRUG Poznań
 • Dom Małego Dziecka Poznań
 • Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina
 • Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Poznań
 • Zakłady Usług Leśnych
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • NOEX Komorniki
 • Lotniskowa Straż Pożarna Poznań Ławica
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Ster Sp. z o.o. Poznań
 • Martech Sp. z o.o.
 • Automobilklub Wielkopolski Poznań
 • Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących Poznań
 • UAM Wydział Psychologii
 • AM Transport Sp. z o.o. Poznań
 • Wojskowa Straż Pożarna Jednostka Wojskowa 1156 Poznań
 • Starostwo Powiatowe Poznań
 • Zespół Szkół Mechanicznych Poznań
 • Gimnazja i szkoły podstawowe

Regulamin kursu KPP

 

Oferta cenowa kursów organizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu:

 

1.       Usługa szkoleń pierwszej pomocy

Rodzaj szkolenia

Liczba uczestników

Cena netto

Podstawowe BLS

Kurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych, czas trwania wynosi 4-6 godzin. Kurs stanowi doskonałą bazę wiedzy z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać ZRM, a także wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu urządzenia AED.

 

 

 Min. 10 osób

160,00 zł netto/os.

Specjalistyczne

Kursy doskonalące, seminaria, warsztaty przeznaczone dla personelu medycznego, realizującego obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przyznawane są punkty edukacyjne.

Aktualne informacje na stronie www.ratownictwo.med.pl

 

Wycena indywidualna w zależności od specyfiki kursu.

 

*Zniżka -50% dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Kurs pozwala na uzyskanie tytułu ratownika przedmedycznego zgodnie                        z art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym i jednocześnie umożliwia otrzymanie najwyższego z możliwych stopni przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który jest dostępny dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia medycznego. Czas trwania kursu wynosi 41 godzin zajęć praktycznych oraz 25 godzin teoretycznych.

 

 

 

 

 

Min. 6 osób

 

 

 

1050,00 zł netto/os.

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Kurs polegający na odnowieniu uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r., czas trwania 20 godzin.

400,00 zł netto/os.

Zajęcia w ramach projektu „Nasz ambulans smoczy uczy pierwszej pomocy”

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, czas trwania wynosi max. 2 godziny. W ramach zajęć uczymy jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy, kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy oraz jakich informacji oczekuje dyspozytor medyczny. W trakcie warsztatów dzieci biorą aktywny udział w: prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsłudze defibrylatora AED oraz zwiedzaniu kolorowego ambulansu „Smokowozu”.

  Max. 25 osób

Na terenie miasta Poznania:

280,00 zł netto/grupa

Na terenie powiatu poznańskiego:

350,00 zł netto/grupa

 

W siedzibie WSPR w Poznaniu:

150,00 zł netto/grupa

Oferujemy zniżkę dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

UWAGA: Oferujemy szkolenie przeznaczone dla pracowników firmy, przedsiębiorstwa, czy instytucji. Wycena szkoleń grupowych (zamkniętych) jest ustalana indywidualnie, na cenę szkolenia wpływa liczba uczestników kursu, forma prowadzenia zajęć oraz lokalizacja.

*W zależności od indywidualnych potrzeb program, zakres godzinowy, a także sposób realizacji zajęć może podlegać modyfikacji

Szkolenia mające charakter usług kształcenia  zawodowego, przekwalifikowania zawodowego lub kształcenia zawodowego wynikającego z kodeksu prawa pracy (BHP) korzystają ze zwolnienia VAT i cena nie ulegnie zmianie.

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu zastrzega, iż podatek VAT należny jest jedynie w przypadku, gdy dana usługa nie korzysta z ustawowego zwolnienia od podatku VAT.

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu

Aleksandra Woźniak - Zespół ds. Szkoleń 

tel. 61 86 48 827

e-mail: szkolenia.wspr@ratownictwo.med.pl