Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Szkolenia

Formularz rezerwacji sali

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU SZKOLEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

Działalność szkoleniową Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu podjęło w 1975 roku. Większość osób pracujących i współpracujących obecnie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu poznańskiego zostało przeszkolonych właśnie w Pogotowiu Ratunkowym w Poznaniu.

Naszym przesłaniem jest rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych ratowania życia. Organizujemy kursy dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy oraz dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego pragnących nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolimy instytucje państwowe, firmy prywatne, szkoły, przedszkola, osoby indywidualne. W ramach realizowanych przez WSPR w Poznaniu akcji prozdrowotnych i informacyjnych głównie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, także organizacji służb ratunkowych czy sposobu działania systemu ratownictwa medyczneg. Od wielu lat współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, urzędami miast, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizacjami pożytku publicznego.                                

 

Gwarantujemy:

- indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej, naukę w bezstresowej atmosferze

- ćwiczenia praktyczne obejmujące ponad 50% czasu kursu, prowadzone w formie symulowanych przypadków na profesjonalnym sprzęcie (wykorzystujemy m.in. wrak samochodu do pozorowania wypadków komunikacyjnych)

- możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez klienta

- sprawdzony i prosty system nauki (doświadczeni instruktorzy pokazują wszystkie czynności, a uczestnicy kursu powtarzają ćwiczenia aż do pełnego ich opanowania)

Prowadzimy szkolenia:

- dla firm i instytucji: podstawowe, rozszerzone i recertyfikacyjne stacjonarne i w siedzibie zamawiającego,

- dla osób indywidualnych: dla wszystkich zainteresowanych nauką pierwszej pomocy,

- specjalistyczne: Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i recertyfikacyjne dla PSP, WOPR i GOPR i innych jednostek współpracujących z systemem PRM,

- seminaria szkoleniowe na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.

 Rodzaj kursu wraz z najlepiej dopasowanym programem szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest instytucją samorządu Województwa Wielkopolskiego, podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Korzystając z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wspierasz rozwój pogotowia ratunkowego, środki finansowe pozyskane z działalności komercyjnej wydatkowane są na zakup nowych ambulansów, modernizację sprzętu oraz realizację programów mających na celu skuteczne ratowanie życia, które stanowi najwyższą wartość.

Zaufali nam:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
 • Imperial Tobacco Polska
 • Strabag Polska
 • Instytut Pamięci Narodowej Poznań
 • MPK Poznań
 • Państwowa Straż Pożarna Poznań
 • ZRUG Poznań
 • Dom Małego Dziecka Poznań
 • Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina
 • Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Poznań
 • Zakłady Usług Leśnych
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • NOEX Komorniki
 • Lotniskowa Straż Pożarna Poznań Ławica
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Ster Sp. z o.o. Poznań
 • Martech Sp. z o.o.
 • Automobilklub Wielkopolski Poznań
 • Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących Poznań
 • UAM Wydział Psychologii
 • AM Transport Sp. z o.o. Poznań
 • Wojskowa Straż Pożarna Jednostka Wojskowa 1156 Poznań
 • Starostwo Powiatowe Poznań
 • Zespół Szkół Mechanicznych Poznań
 • Gimnazja i szkoły podstawowe

Regulamin kursu KPP

 

Oferta cenowa kursów organizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu:

 

1.      Usługa szkoleń pierwszej pomocy

Rodzaj szkolenia

Minimalna liczba uczestników

Cena netto/brutto

Podstawowe BLS

/Kurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych, czas trwania wynosi 4-6 godzin. Kurs stanowi doskonałą bazę wiedzy z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać ZRM, a także wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu urządzenia AED/

  

10 osób

 

160,00 zł/os.

Specjalistyczne

/Kursy doskonalące, seminaria, warsztaty przeznaczone dla personelu medycznego, realizującego obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przyznawane są punkty edukacyjne/

 

Aktualne informacje znajdują się na stronie www.ratownictwo.med.pl

 

*Wycena indywidualna w zależności od specyfiki kursu.

 

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

/Kurs pozwala na uzyskanie tytułu ratownika przedmedycznego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym i jednocześnie umożliwia otrzymanie najwyższego z możliwych stopni przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który jest dostępny dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia medycznego. Czas trwania kursu wynosi 41 godzin zajęć praktycznych oraz 25 godzin teoretycznych/

 

  

10 osób

750,00 zł/os.

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

/Kurs polegający na odnowieniu uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r., czas trwania 20 godzin/

350,00 zł/os.

Zajęcia w ramach projektu „Chociaż jestem małym smykiem, mogę zostać ratownikiem” – zajęcia przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, czas trwania wynosi max. do 2 godzin. W ramach zajęć uczymy jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy, kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy oraz jakich informacji oczekuje dyspozytor medyczny. W trakcie warsztatów dzieci biorą aktywny udział w: prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsłudze defibrylatora AED oraz zwiedzaniu ambulansu bajkowego.

10 osób

Na terenie miasta Poznania:

250 zł/grupa

(max. do 25 osób)

Na terenie powiatu poznańskiego:

350 zł/grupa

(max. do 25 osób)

 • W zależności od indywidualnych potrzeb program, zakres godzinowy, a także sposób realizacji zajęć może podlegać modyfikacji
 • Oferujemy zniżkę dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
 • W przypadku braku zwolnienia z podatku VAT do kwoty podstawowej zostanie doliczony 23% VAT

UWAGA: Oferujemy szkolenie przeznaczone dla pracowników firmy, przedsiębiorstwa, czy instytucji. Wycena szkoleń grupowych (zamkniętych) jest ustalana indywidualnie, na cenę szkolenia wpływa liczba uczestników kursu, forma prowadzenia zajęć oraz lokalizacja.

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu

Paulina Gierszewicz - Koordynator ds. Szkoleń i Public Relations

tel. 61 86 48 827

e-mail: paulina.gierszewicz@ratownictwo.med.pl