Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Szkolenia

Formularz rezerwacji sali

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU SZKOLEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

Działalność szkoleniową Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu podjęło w 1975 roku. Większość osób pracujących i współpracujących obecnie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu poznańskiego zostało przeszkolonych właśnie w Pogotowiu Ratunkowym w Poznaniu.

Naszym przesłaniem jest rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych ratowania życia. Organizujemy kursy dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy oraz dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego pragnących nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolimy instytucje państwowe, firmy prywatne, szkoły, przedszkola, osoby indywidualne. W ramach realizowanych przez WSPR w Poznaniu akcji prozdrowotnych i informacyjnych głównie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, także organizacji służb ratunkowych czy sposobu działania systemu ratownictwa medyczneg. Od wielu lat współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, urzędami miast, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizacjami pożytku publicznego.                                

 

Gwarantujemy:

- indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej, naukę w bezstresowej atmosferze

- ćwiczenia praktyczne obejmujące ponad 50% czasu kursu, prowadzone w formie symulowanych przypadków na profesjonalnym sprzęcie (wykorzystujemy m.in. wrak samochodu do pozorowania wypadków komunikacyjnych)

- możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez klienta

- sprawdzony i prosty system nauki (doświadczeni instruktorzy pokazują wszystkie czynności, a uczestnicy kursu powtarzają ćwiczenia aż do pełnego ich opanowania)

Prowadzimy szkolenia:

- dla firm i instytucji: podstawowe, rozszerzone i recertyfikacyjne stacjonarne i w siedzibie zamawiającego,

- dla osób indywidualnych: dla wszystkich zainteresowanych nauką pierwszej pomocy,

- specjalistyczne: Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i recertyfikacyjne dla PSP, WOPR i GOPR i innych jednostek współpracujących z systemem PRM,

- seminaria szkoleniowe na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.

 Rodzaj kursu wraz z najlepiej dopasowanym programem szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest instytucją samorządu Województwa Wielkopolskiego, podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Korzystając z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wspierasz rozwój pogotowia ratunkowego, środki finansowe pozyskane z działalności komercyjnej wydatkowane są na zakup nowych ambulansów, modernizację sprzętu oraz realizację programów mających na celu skuteczne ratowanie życia, które stanowi najwyższą wartość.

Zaufali nam:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
 • Imperial Tobacco Polska
 • Strabag Polska
 • Instytut Pamięci Narodowej Poznań
 • MPK Poznań
 • Państwowa Straż Pożarna Poznań
 • ZRUG Poznań
 • Dom Małego Dziecka Poznań
 • Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina
 • Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Poznań
 • Zakłady Usług Leśnych
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • NOEX Komorniki
 • Lotniskowa Straż Pożarna Poznań Ławica
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Ster Sp. z o.o. Poznań
 • Martech Sp. z o.o.
 • Automobilklub Wielkopolski Poznań
 • Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących Poznań
 • UAM Wydział Psychologii
 • AM Transport Sp. z o.o. Poznań
 • Wojskowa Straż Pożarna Jednostka Wojskowa 1156 Poznań
 • Starostwo Powiatowe Poznań
 • Zespół Szkół Mechanicznych Poznań
 • Gimnazja i szkoły podstawowe

 

Poglądowy cennik:

- kurs podstawowy skrócony - 1 dzień: od 40 zł/osoba

- kurs podstawowy pełny - 1 dzień: od 80 zł/osoba

- kurs rozszerzony - 2 dni: od 160 zł/osoba

- kurs specjalny zakończony tytułem ratownika przedmedycznego - Kurs kwalifikowanej pierszej pomocy (KPP) - 5 dni: od 699 zł/osoba 

Regulamin kursu KPP

- warsztaty wyjazdowe wg projektu "Chociaż jestem małym smykiem, mogę zostać ratownikiem" - 2 godz. - 200 zł brutto 

Miasto Poznań, 2 godz. - 250 zł brutto - powiat poznański (każda dodatkowa godzina - 50 zł)

     


Po spełnieniu określonych założeń Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu nadaje firmie lub instytucji CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA MEDYCZNEGO zaświadczający o wysokim poziomie świadomości kierownictwa firmy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

 

Projekt "Chociaż jestem małym Smykiem mogę zostać ratownikiem"

Projekt skierowany jest dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W ramach projektu uczymy jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy, kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy oraz jakich informacji oczekuje dyspozytor medyczny. W trakcie warsztatów dzieci biorą aktywny udział w:

- prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach (uciskanie klatki piersiowej)

- obsłudze defibrylatora AED

- czynnościach wykonywanych u osoby nieprzytomnej (pozycja boczna, sprawdzanie oddechu)

- poznaniu ambulansu 

 Istnieje możliwość realizacji warsztatów na terenie przedszkola lub szkoły po opłaceniu ustalonej stawki wg cennika WSPR.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu

Paulina Gierszewicz - Koordynator ds. Szkoleń i Public Relations

tel. 61 86 48 827

e-mail: paulina.gierszewicz@ratownictwo.med.pl