Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

O nas

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego oraz realizuje transporty chorych.

Zgodnie z kontraktem z WOW Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania powodującego zagrożenie życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

Nad bezpieczeństwem poznaniaków i mieszkańców powiatu poznańskiego czuwają dwa zespoły specjalistyczne oznaczone jako "S" z lekarzami, ratownikami medycznymi lub pielegniarkami oraz dwadzieścia sześć zespołów podstawowych "P" z ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami. Ze względu na wielkość obszaru działania w skład struktury organizacyjnej naszej stacji wchodzą podstacje pogotowia oraz miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), które są rozmieszczone w różnych punktach miasta i powiatu poznańskiego, po to by nieść szybką pomoc w razie zagrożenia życia. Podstacje posiadają ambulanse specjalistyczne i podstawowe, które poruszają się w obrębie wyznaczonego rejonu tak, aby mogły jak najprędzej dotrzeć do zagrożonych pacjentów.

 

 

Polityka jakości

Celem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest udzielanie pomocy medycznej potrzebującym w trybie wyjazdowym. Pomoc ta udzielana jest niezwłocznie, na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami potrzebujących. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

 

Certyfikat ISO

 

Misja i polityka jakości (plik PDF) 

 

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

– wykazanie skuteczności w niesieniu pomocy potrzebującym,

– minimalizowanie czasu dotarcia do pacjenta,

– zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego z zakresu ratownictwa medycznego,

– podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego w zakładzie personelu,

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Stacji Pogotowia oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Kierownictwo WSPR zobowiązuje się do zapewnienia zasobów oraz środków w miarę posiadanych możliwości, które są niezbędne do realizacji powyższej polityki.

 

 

Struktura organizacyjna


 

 

p.o. DYREKTORA

Robert Mazurek

tel. 61 864 88 12

 

SEKRETARIAT

tel. 61 864 88 12

 


 

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Estera Szota

tel. 61 864 88 12

 


 

p.o. Z-CY DYREKTORA DS. RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Robert Judek

tel. 61 864 88 12

  


 

RZECZNIK PRASOWY WSPR POZNAŃ

Robert Judek

tel. 61 864 88 81

e-mail: robert.judek@ratownictwo.med.pl

 


 

DZIAŁ KADROWO-PŁACOWY

Kierownik

Daria Lehmann

 


 

DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY

Kierownik 

Hanna Kędelska

 


 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik

Joanna Piktus

  


 

TRANSPORT MEDYCZNY

Koordynator

Piotr Bartkowiak

tel. 61 864 88 93