Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Zabezpieczenia medyczne

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oferuje usługi w zakresie zabezpieczeń medycznych masowych imprez sportowych, artystyczno - rozrywkowych. Poznańskie pogotowie ratunkowe realizuje zadania z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego, dysponując 24 Zespołami Ratownictwa Medycznego ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Znaczny obszar działalności WSPR w Poznaniu od wielu lat stanowią również usługi transportu sanitarnego oraz organizacji i realizacji zabezpieczeń medycznych.


 

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabezpieczeń medycznych WSPR w Poznaniu realizuje przy pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. Siły i środki zespołów zabezpieczeń medycznych spełniają aktualne wymagania i normy prawne, jak również odpowiadają wymogom stawianym przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Powyższe bezpośrednio przyczynia się do podnoszenia jakości usług medycznych udzielanych pacjentom, jak również poprawy komfortu i organizacji wydarzenia.


 

Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  • opracowanie planu zabezpieczenia medycznego;
  • koordynację działań ratowniczych oraz łączność pomiędzy patrolami medycznymi, zespołami wyjazdowymi, punktem pomocy medycznej i koordynatorem organizatora;
  • transpot pacjenta do szpitala;
  • współpracę z innymi służbami.

W zakresie zespołów wyjazdowych:

  • Podstawowy - ambulans typ B,C, skład zespołu: ratownik medyczny, ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
  • Specjalistyczny - ambulans typ B,C, skład zespołu: ratownik medyczny, ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, lekarz.

W zakresie patroli ratowniczych:

  • Patrol - zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wyposażony w torbę ratunkową wraz z wyposażeniem.

W zakresie punktów pomocy medycznej:

  • Punkt pomocy medycznej - zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000181


 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest instytucją samorządu Województwa Wielkopolskiego, podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Korzystając z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wspierasz rozwój pogotowia ratunkowego, środki finansowe pozyskane z działalności komercyjnej wydatkowane są na zakup nowych ambulansów, modernizację sprzętu oraz realizację programów mających na celu skuteczne ratowanie życia, które stanowi najwyższą wartość.  

 

 

 

Kontakt:


 

Piotr Przybylski

tel. 605854977

e-mail: zabezpieczenia@wspr.med.pl 

 


  

 Cennik:

obowiązuje od 23.02.2023 r. (Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 20.02.2023 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego W Poznaniu Sp Zoz)

Zabezpieczenia medyczne

1.       Usługa zabezpieczenia medycznego

Rodzaj zabezpieczenia

Miasto Poznań

Cena netto

Poza miasto Poznań na terenie całej RP

Cena netto

Patrol KPP

/ratownik KPP/

190,00/h

190,00/h

+3,50 zł/1 km

Podstawowy „P”

/ratownik medyczny – kierowca, ratownik medyczny/

250,00/h

250,00/h

+3,50 zł/1 km

Specjalistyczny „S”

/lekarz, ratownik medyczny – kierowca, ratownik medyczny lub pielęgniarka/

550,00/h

550,00/h

+3,50 zł/1 km

Punkt pomocy medycznej

/lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka/

360,00/h

360,00/h

+3,50 zł/1 km

* za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu

** czas pracy zespołu, jak i liczba km przejechanych w związku z usługą, liczone będą od momentu wyjazdu z miejsca stacjonowania do powrotu zespołu do miejsca stacjonowania najkrótszą drogą od siedziby Zamawiającego.