ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE



Dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu *

E-mail *

Telefon *


Dane do faktury:

Nazwa firmy *

Ulica Nr *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

NIP *


Zabezpieczenie medyczne:

Data wydarzenia *

Lokalizacja wydarzenia *

Miejscowość *

Ulica Nr*

Kod pocztowy *

Zespoły do wyboru *

Patrol
/ratownik medyczny/


za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu

 - ilość zespów

 - łączna liczba godzin pracy wszystkich zespołów


h   x    PLN   =   

Podstawowy
/ratownik medyczny, kierowca,
ratownik medyczny/


za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu

 - ilość zespów

 - łączna liczba godzin pracy wszystkich zespołów


h   x    PLN   =   

Specjalistyczny
/lekarz, ratownik medyczny – kierowca,
ratownik medyczny/


za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu

 - ilość zespów

 - łączna liczba godzin pracy wszystkich zespołów


h   x    PLN   =   

Podsumowanie:

Ilość zespołów:

- Patrol
- Podstawowy
- Specjalistyczny

Szacunkowa wartość zamówienia dla łącznej liczby godzin pracy zespołów:


** Czas pracy zespołu, jak i liczba km przejechanych w związku z usługą, liczone będą od momentu wyjazdu z miejsca stacjonowania do powrotu zespołu do miejsca stacjonowania najkrótszą drogą od siedziby Zamawiającego.

W powyższej tabeli została przedstawiona przykładowa propozycja, która ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Dodatkowe informacje: