Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenia

 • 30.05.2023

  Oferta pracy: Pracownik gospodarczy

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osoby do prac porządkowych w miejscu stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego

  Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  Miejsce pracy: MS Stęszew

  Czytaj więcej
 • 24.04.2023

  Oferta pracy: Specjalista ds. BHP i PPOŻ

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Specjalista ds. BHP i PPOŻ,

  Czytaj więcej
 • 24.04.2023

  Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień publicznych

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Specjalista ds. zamówień publicznych,

  Czytaj więcej
 • 28.10.2022

  Oferta pracy: Pracownik ds. PR

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Praca: Pracownik ds. PR

  Forma umowy: cywilno-prawna

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  godz.7-15.00

  Czytaj więcej
 • 20.06.2022

  Oferta pracy: księgowy/-a

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Księgowa/-y

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 14.03.2022

  Oferta pracy: Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

  i zaprasza do składania ofert

  Czytaj więcej
 • 25.02.2022

  Oferta pracy: Specjalista ds .Transportu i Kontroli sprzętu

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Specjalista ds. Transportu i kontroli sprzętu

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 02.12.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. płacowych

  Czytaj więcej
 • 02.12.2021

  Oferta pracy: Księgowa

                                                                                                 Poznań, dnia 02-12-2021r.

   

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  KSIĘGOWA

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

   

  Zakres obowiązków:

   

  1. Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  2. Ewidencja wydatków z podziałem na środki własne i środki z udziałem funduszy strukturalnych,
  3. Prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej wydatków
  4. Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca,
  5. Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty,
  6. Bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego,
  7. Bieżąca analiza realizacji zadań i zaangażowania wydatków w stosunku do planu,
  8. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji
  9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego ,Dyrektora WSPR

   

  Poszukiwane kompetencje:

   

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
  2. Bardzo dobra znajomość programów komputerowych (Word, Excel ,Płatnik );
  3. Skrupulatność, dokładność w prowadzeniu dokumentacji;
  4. Doskonałej organizacji pracy własnej, terminowości i energii w działaniu
  5. Mile widziana znajomość jednostek sektora finansów publicznych
  6. Znajomość zasad księgowości

   

   

  Doświadczenie zawodowe:

   

  1. 3 lata pracy w księgowości
  2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i zagadnień podatkowych

   

  Predyspozycje osobowościowe:

   

  Umiejętność pracy w zespole, samodzielność , dyspozycyjność ,cierpliwość, dyskrecja

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Podanie,
  2. Życiorys-CV, uwzględniający przebieg kariery zawodowej,

  Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na:

  sekretariat@ratownictwo.med.pl w terminie do 17-12-2021r.

  (Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda obejmuje przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.” )

  W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

  Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział kadrowo-płacowy tel.061 8 648 813

  Czytaj więcej
 • 24.11.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

                                                                                                                                                                                                                                                                    Poznań, dnia 24.11.2021 r.

                                

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

  OGŁASZA

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

  Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

   

  Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  /dział kadr/

  Czytaj więcej
 • 22.11.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 19.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

                                                                                                                                                                    Poznań, dnia 22.11.2021 r.

                                

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

  OGŁASZA

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

  pielęgniarkę systemu

   

  Na w/w konkurs nie złożono ofert.

   

  Prace komisji zakończono dnia 19 listopada 2021 roku

   

  /dział kadr/

  Czytaj więcej
 • 09.11.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego-kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z upraw. prow. poj. uprzywil.

                                                     Poznań, dnia 09.11.2021 roku

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

  OGŁASZA

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

  ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

   

  Złożono 24 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  -Oferta nr 19 została odrzucona z powodu braku podstawowych dokumentów

  Pozostałe 23 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  /dział kadr/

  Czytaj więcej