Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę ambulansów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym oraz środków ochrony indywidualnej w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) znowelizowanej ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 oraz na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845)

Załączniki: 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (NIEAKTUALNE)

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY AKTUALNE (publikacja 2020-12-29)

Opis przedmiotu zamówienia (NIEAKTUALNE)

Opis przedmiotu zamówienia Załączniki 1.1 Ambulans drogowy Aktualny

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1.2 Nosze główne Aktualny

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1.3 Ssak elektryczny Aktualny

Opis przedmiotu zamówienia 1.4 Defibrylator Aktualny

Opis przedmiotu zamówienia 1.5 Respirator Aktualny

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1.6 Pompa strzykawkowa Aktualny

Wzór umowy

Wzór umowy (sprzęt medyczny)

Formularz ofertowy - wzór

Informacja o zawarciu umowy

 

Pytania i odpowiedzi - dotyczy załącznik 1.2 Nosze główne (publikacja 2021-02-03)

Informacja o zawarciu umowy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

 

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-14 Robert Judek

ostatnia aktualizacja: 2020-12-29 Robert Judek

ostatnia aktualizacja: 2021-02-03 Robert Judek

ostatnia aktualizacja: 2021-03-04 Robert Judek

Powrót do: Zamówienia Publiczne