Moje konto

Menu

Szkolenia

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU SZKOLEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

Działalność szkoleniową Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu podjęło w 1975 roku. Większość osób pracujących i współpracujących obecnie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu poznańskiego zostało przeszkolonych właśnie w Pogotowiu Ratunkowym w Poznaniu.

Naszym posłaniem jest rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych ratowania życia. Organizujemy kursy dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy oraz dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego pragnących nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolimy instytucje państwowe, firmy prywatne, szkoły, przedszkola, osoby indywidualne. W ramach realizowanych przez WSPR w Poznaniu akcji prozdrowotnych i informacyjnych głównie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, także organizacji służb ratunkowych czy sposobu działania systemu ratownictwa medycznego wraz z nocną i świąteczną opieką zdrowotną od wielu lat współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, urzędami miast, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizacjami pożytku publicznego.                                

Posiadamy wszystkie niezbędne zaświadczenia i certyfikaty potrzebne do prowadzenia działalności szkoleniowej w tym decyzję Wojewody Wielkopolskiego o zatwierdzonym programie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Gwarantujemy:

- indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej, naukę w bezstresowej atmosferze

- ćwiczenia praktyczne obejmujące ponad 50% czasu kursu, prowadzone w formie symulowanych przypadków na profesjonalnym sprzęcie (wykorzystujemy m.in. wrak samochodu do pozorowania wypadków komunikacyjnych)

- możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez klienta

- sprawdzony i prosty system nauki (doświadczeni instruktorzy pokazują wszystkie czynności, a uczestnicy kursu powtarzają ćwiczenia aż do pełnego ich opanowania)

Prowadzimy szkolenia:

- dla firm i instytucji: podstawowe, rozszerzone i recertyfikacyjne stacjonarne i w siedzibie zamawiającego,

- dla osób indywidualnych: dla wszystkich zainteresowanych nauką pierwszej pomocy,

- specjalistyczne: Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i recertyfikacyjne dla PSP, WOPR i GOPR i innych jednostek współpracujących z systemem PRM,

- seminaria szkoleniowe na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.

 Rodzaj kursu wraz z najlepiej dopasowanym programem szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest instytucją samorządu Województwa Wielkopolskiego, podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Korzystając z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wspierasz rozwój pogotowia ratunkowego, środki finansowe pozyskane z działalności komercyjnej wydatkowane są na zakup nowych ambulansów, modernizację sprzętu oraz realizację programów mających na celu skuteczne ratowanie życia, które stanowi najwyższą wartość.

Zaufali nam:

•Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

•Imperial Tobacco Polska

•Strabag Polska

•Instytut Pamięci Narodowej Poznań

•MPK Poznań

•Państwowa Straż Pożarna Poznań

•ZRUG Poznań

•Dom Małego Dziecka Poznań

•Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina

•Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Poznań

•Zakłady Usług Leśnych

•Wielkopolski Park Narodowy

•NOEX Komorniki

•Lotniskowa Straż Pożarna Poznań Ławica

•Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania

•Ster Sp. z o.o. Poznań

•Martech Sp. z o.o.

•Automobilklub Wielkopolski Poznań

•Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących Poznań

•UAM Wydział Psychologii

•AM Transport Sp. z o.o. Poznań

•Wojskowa Straż Pożarna Jednostka Wojskowa 1156 Poznań

•Starostwo Powiatowe Poznań

•Zespół Szkół Mechanicznych Poznań

•Gimnazja i szkoły podstawowe

Poglądowy cennik:

- kurs podstawowy skrócony - 1 dzień: od 40 zł/osoba

- kurs podstawowy pełny - 1 dzień: od 80 zł/osoba

- kurs rozszerzony - 2 dni: od 160 zł/osoba

- kurs specjalny zakończony tytułem ratownika przedmedycznego - 5 dni: od 400zł/osoba 

     


Po spełnieniu określonych założeń Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu nadaje firmie lub instytucji CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA MEDYCZNEGO zaświadczający o wysokim poziomie świadomości kierownictwa firmy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu

tel 61 8648 826 

e-mail: szkolenia@ratownictwo.med.pl