Moje konto

Menu

Poradnik Pacjenta

Podstawowymi numerami alarmowymi Państwowego Ratownictwa Medycznego są numery bezpłatne:

999 lub 112

Pod tymi numerami należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc Zespołów Ratownictwa Medycznego. Dyspozytor medyczny wg obowiązujących procedur musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie. Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, krzyczeć, poganiać dyspozytora to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Podstawowe pytania które zadaje dyspozytor:

1. co się stało ? – czy osoba poszkodowana jest przytomna? -czy się rusza?
czy reaguje na dotyk? ból?

2. gdzie to się stało? ? dokładny adres, lokalizacja

3. kto potrzebuje pomocy ? ile osób? – wiek i płeć, nazwisko imię

4. kto dzwoni ?- tel. kontaktowy ze zgłaszającym

5. dodatkowy wywiad : dotyczący lokalizacji

W przypadkach krytycznych dyspozytor medyczny zawsze oferuje swoja pomoc w prowadzeniu czynności ratujących życie, w pozostałych przypadkach podpowiada w jaki sposób postępować z chorym do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

PAMIĘTAJ: W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO STANU CHOREGO LUB POSZKODOWANEGO ZAWSZE DZWOŃ POD NUMER ALARMOWY 999 LUB 112

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - tzw. wieczorynka

(WYKAZ PLACÓWEK PONIŻEJ TEKSTU)

W razie zachorowania każdy ubezpieczony może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może osobiście zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj

świadczeń w ramach umowy z NFZ (adresy i telefony poniżej). W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie dotrzeć do placówki pomocy doraźnej powinien zadzwonić do z prośbą o przyjazd lekarza do domu

(w przypadku prośby o wizytę domową znaczenie ma miejsce zamieszkania pacjenta, które to jest przyporządkowane danej placówce)

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

• nagłego zachorowania

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

• konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Skorzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

• zatrzymanie stolca lub moczu

• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

• przyjmowanie serii zastrzyków.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową.

 

WYKAZ PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY DORAŹNEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM

 

 

w trakcie tworzenia __________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________