Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

 

 

 

 

 

Złożono 17 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

 

                                                                      /-/ Natalia Remlein

 

Powrót do: Ogłoszenia