Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

 

 

 

Nie złożono ofert do w/w konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 26 lutego 2019 roku.

 

/-/ Lehmann Daria

 

Powrót do: Ogłoszenia