Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 12/PN/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na dostawę sprzętu medycznego w tym:

  • Pakiet 1 – Respirator – 1 szt.,
  • Pakiet 2 – Respirator transportowy – 1 szt.,
  • Pakiet 3 – Pulsoksymetr – 33 szt.,
  • Pakiet 4 – Pompa strzykawkowa – 3 szt.
  • Pakiet 5 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

2018 roku o godz. 11:00 w pokoju nr 104 Komisja przetargowa dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty:

Informacja z otwarcia ofert

 

/-/ Robert Judek

Powrót do: Ogłoszenia