Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do składania ofert NT/Nr01/AS/PN/21

Sukcesywne dostawy umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży ochronnej dla pracowników transportu medycznego.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku (ze zm.) Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży ochronnej dla pracowników transportu medycznego.

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 554949 

Link do postępowania: 554949

Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.12.2021 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-20 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

 

 

Powrót do: Zamówienia Publiczne