Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 08/ZP/20

Świadczenie usług pomocy prawnej (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: robert.judek@ratownictwo.med.pl  lub w formie pisemnej „papierowej” w siedzibie zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 roku

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy - wzór

Pytania i odpowiedzi

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POMOCY PRAWNEJ. (publikacja 21-12-2020r)

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-17 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne