Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 06/RJ/2022

Dostawa 21 krzesełek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku (ze zm.) Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 21 krzesełek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr 649339

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/649339

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2022 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2022 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-08-08 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne