Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 03/AS/22

Sukcesywne dostawy części samochodowych do pojazdów marki Volkswagen dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku (ze zm.) Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy części samochodowych do pojazdów marki Volkswagen dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 606520

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/606520

Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2022 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2022 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-04-28 Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne