Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 01/PN/20

Na suksesywne dostawy olei oraz smarów do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy olei oraz smarów do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaiu

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 306113

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/306113

Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2020 roku, godz. 14:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2020 roku o godz. 14:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

 

Informacja z otwarcia ofert

 

/-/Robert Judek

Powrót do: Zamówienia Publiczne