Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Zaproszenie do składania ofert DZP.ZO.2.2024

Sukcesywne dostawy papierów termicznych do drukarek medycznych dla ZRM

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000,00 zł wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu nr 5/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy papierów termicznych do drukarek medycznych dla ZRM

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 891484

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/891484

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2024 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2024 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2024-02-21 Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne