Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Zaproszenie do składania ofert DZP.ZO.1.2024

Usługa odbioru wraz z załadunkiem, ważeniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku (ze zm.) Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa odbioru wraz z załadunkiem, ważeniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 876817

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/876817

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2024 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2024 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2024-01-19 Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne