Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Zaproszenie do składania ofert DZP.ZO.1.2023

Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku (ze zm.) Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 775876

Link do postępowania: www.platformazakupowa.pl/transakcja/775876

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2023 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2023 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-06-02 Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne