Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zamówienia Publiczne

 • 14.10.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-AS-TP.010.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy leków gotowych, płynów infuzyjnych oraz pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi.

  Czytaj więcej
 • 17.09.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.005.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Zakup Samochodu Technicznego – mobilny warsztat naprawczy z częściami zapasowymi

  Czytaj więcej
 • 14.09.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.008-P2.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Symulator pojazdów uprzywilejowanych.

  Czytaj więcej
 • 08.09.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.006.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej.

  Czytaj więcej
 • 20.08.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.009.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Modernizacja przepompowni tlenu w WSPR w Poznaniu w związku z przeciwdziałaniem COVID19.

  Czytaj więcej
 • 30.07.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.008-P.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Symulator pojazdów uprzywilejowanych.

  Czytaj więcej
 • 26.07.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-PN.003.2021-COVID19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: Zakup 10 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” o wartości szacunkowej zamówienia której wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Postępowanie prowadzone z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • 01.07.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.008.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Symulator pojazdów uprzywilejowanych

  Czytaj więcej
 • 29.06.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.007.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Kurs prawa jazdy kat. C dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Czytaj więcej
 • 25.06.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-PN.004.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu” o wartości szacunkowej zamówienia której wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Postępowanie prowadzone z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • 15.06.2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok Aktualizacja

  Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • 20.05.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.002-P.2021-COVID19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą „Realizacja projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Zakup jednego ambulansu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym oraz środków ochrony indywidualnej w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” 

  Dostawa ambulansu drogowego wraz z systemem transportowym na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Czytaj więcej