Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Zamówienia Publiczne

 • 20.09.2022

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-AS-TP.006.2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

  Czytaj więcej
 • 07.09.2022

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.RJ.TP.005.2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych oraz innych wyrobów medycznych w postaci pasków testowych do samodzielnej kontroli glukozy we krwi, wykorzystywanych przez członków ZRM.

  Czytaj więcej
 • 08.08.2022

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 06/RJ/2022

  Dostawa 21 krzesełek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego.

  Czytaj więcej
 • 30.05.2022

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 05/AS/22

  Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 28.04.2022

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 03/AS/22

  Sukcesywne dostawy części samochodowych do pojazdów marki Volkswagen dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 14.04.2022

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.AS.TP.002-P.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych.

  Czytaj więcej
 • 05.04.2022

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.RJ.PN.004.2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych pod nazwą: Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw Wykonawcy

  Czytaj więcej
 • 25.03.2022

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.AS.TP.003.2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy części samochodowych

  Ogłoszenie 2022/BZP 00098812/01 z dnia 2022-03-25

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   

  Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

  w zakładce Postępowania pod nr ID 591679

  Link do strony postępowania: 591679

  Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2022 roku, godz. 10:00

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2022 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-03-25 Anna Szymańska

  KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

  http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

  Czytaj więcej
 • 24.03.2022

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

  Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (AKTUALIZACJA).

  Czytaj więcej
 • 09.03.2022

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP.AS.TP.002.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych.

  Czytaj więcej
 • 03.03.2022

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 02-P/AS/22

  Sukcesywne dostawy olejów i smarów do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku (ze zm.) Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy olejów i smarów do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

  w zakładce Postępowania pod nr ID 580342

  Link do postępowania: 

  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/580342

  Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2022 roku, godz. 10:00

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2022 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-03-02 Anna Szymańska

  KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

  http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

  Czytaj więcej
 • 24.02.2022

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 02/AS/22

  Sukcesywne dostawy olejów i smarów do pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej