Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zamówienia Publiczne

 • 30.07.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.008-P.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Symulator pojazdów uprzywilejowanych.

  Czytaj więcej
 • 26.07.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-PN.003.2021-COVID19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: Zakup 10 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” o wartości szacunkowej zamówienia której wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Postępowanie prowadzone z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • 01.07.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.008.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Symulator pojazdów uprzywilejowanych

  Czytaj więcej
 • 29.06.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.007.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Kurs prawa jazdy kat. C dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Czytaj więcej
 • 25.06.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-PN.004.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu” o wartości szacunkowej zamówienia której wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Postępowanie prowadzone z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • 15.06.2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok Aktualizacja

  Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • 20.05.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.002-P.2021-COVID19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą „Realizacja projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Zakup jednego ambulansu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym oraz środków ochrony indywidualnej w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” 

  Dostawa ambulansu drogowego wraz z systemem transportowym na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Czytaj więcej
 • 02.04.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.002.2021-COVID19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą „Realizacja projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Zakup jednego ambulansu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym oraz środków ochrony indywidualnej w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”

  Czytaj więcej
 • 15.03.2021

  Ogłoszenie o zamówieniu DZP-RJ-TP.001.2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy.

  Czytaj więcej
 • 19.02.2021

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę rękawic medycznych i kombinezonów ochronnych w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  Czytaj więcej
 • 11.02.2021

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

  Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • 22.12.2020

  Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 08/PN/20

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy części samochodowych.

  Czytaj więcej