Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27.10.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego-kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z upraw. prow. poj. uprzywil.

Poznań, dnia 28.10.2021 r.                                                                                                                                                                     

                              

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 października 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

 

ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

 

 

 

 

Złożono 18 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

-Oferta nr 9 została odrzucona z powodu błędnego złożenia

-Oferta nr 16 została odrzucona z powodu braku określonych dokumentów

Pozostałe 16 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

/dział kadr/

 

Powrót do: Ogłoszenia