Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

                                                                                                                                                                                                                                                                  Poznań, dnia 24.11.2021 r.

                              

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

 

Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

 

/dział kadr/

Powrót do: Ogłoszenia