Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 17.10.2023r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu z upraw. do prow. poj. uprzywil.

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu unieważnia konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu z upraw. do prow. poj. uprzywil.ogłoszony dnia 06.10.2023r.

W w/w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Powrót do: Ogłoszenia