Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 17.10.2023r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego "S"

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU OGŁOSZONEGO W DN. 06.10.2023r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S”  Komisja konkursowa wybrała następujących oferentów:

1. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Maria Szymaniak, ul. Mostowa 35/2,61-854 Poznań

2. Indywidulana praktyka lekarska Renata Kroll-Balcerzak, ul. Marcina Chwiałkowskiego 39/8, 61-553 Poznań

3. Indywidulana specjalistyczna praktyka lekarska Ilona Kubiczek,  ul.  Plac Kolegiacki 12A,61-841 Poznań

 

Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiera umowę w WSPR w Poznaniu w dziale kadrowo-płacowym p. 124, ul. Rycerska 10 w terminie od 26 października 2023r. do dnia 31 października 2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

ratownictwo@med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

Powrót do: Ogłoszenia