Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13.12.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

  

lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S”

 

 

Złożono 4 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu, wszystkie oferty zostały zakwalifikowane.

- w tym 1 oferta została przekazana do dalszego postępowania konkursowego.

Pracę komisji zakończono 13 grudnia 2019 roku.

 

 

 

/-/ Natalia Remlein

Powrót do: Ogłoszenia