Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego-kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z upraw. prow. poj. uprzywil.

                                                   Poznań, dnia 09.11.2021 roku

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

 

Złożono 24 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

-Oferta nr 19 została odrzucona z powodu braku podstawowych dokumentów

Pozostałe 23 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

/dział kadr/

Powrót do: Ogłoszenia