Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 06.10.2023r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu z upraw. do prow. poj. uprzywil.

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU W DN.18.09.2023

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu z upraw. do prow. poj. uprzywil.  Komisja konkursowa wybrała następujących oferentów:

 

  1. Maciej Szostak, ul. Działkowa 88/4, 62-020 Swarzędz,
  2. Indywidualna praktyka pielęgniarska Radomir Cyraniak, ul. Beskidzka 17A, 60-416 Poznań

 

Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiera umowę w WSPR w Poznaniu w dziale kadrowo-płacowym p. 124, ul. Rycerska 10 w terminie od 13 października 2023r. do dnia 27 października 2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

ratownictwo@med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

Powrót do: Ogłoszenia