Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 06.10.2023r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S”

 

 

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU OGŁOSZONEGO W DN. 18.09.2023R.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S”  Komisja konkursowa wybrała następujących oferentów:

 

  1. Jan Tadeusz Głębocki „JanusMed”, ul. Heleny Modrzejewskiej 47, 60-184 Poznań
  2. Gabinet Lekarski dr n. med. Eryk Matuszkiewicz, ul. Za Groblą 3/4 m. 33, 61-860 Poznań

 

Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiera umowę w WSPR w Poznaniu w dziale kadrowo-płacowym p. 124, ul. Rycerska 10 w terminie od 13 października 2023r. do dnia 27 października 2023r.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej WSPR SP ZOZ w Poznaniu:

ratownictwo.med.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu.

 

 

Powrót do: Ogłoszenia