Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 28.10.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

Poznań, dnia 29.10.2021 r.

 

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 października 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

 

pielęgniarkę systemu

 

 

 

Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełniła postawione przez udzielającego zamówienie warunki konkursu.

 

 

 

/dział kadrowo-płacowy/

 

Powrót do: Ogłoszenia