Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 19.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

                                                                                                                                                                  Poznań, dnia 22.11.2021 r.

                              

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

pielęgniarkę systemu

 

Na w/w konkurs nie złożono ofert.

 

Prace komisji zakończono dnia 19 listopada 2021 roku

 

/dział kadr/

Powrót do: Ogłoszenia