Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 13.12.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

 

Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu, Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

 

 

 

Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

Oferta została odrzucona gdyż nie spełnia postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

Pracę komisji zakończono 13 grudnia 2019 roku.

  /-/Natalia Remlein

Powrót do: Ogłoszenia