Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 13.12.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

Dyspozytorów medycznych

 

 

 

Złożono 2 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

- w tym 1 oferta została przekazana do dalszego postępowania konkursowego.

 

 

Prace komisji zakończono dnia 13 grudnia 2019 roku

/-/ Natalia Remlein

Powrót do: Ogłoszenia