Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko: Inspektor ds. kadrowo-płacowych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

Inspektor ds. kadrowo-płacowych

Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

Zakres obowiązków:

Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej;

Sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;

Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz korekt ZUS;

Prowadzenie rejestrów, ewidencji, obsługa baz danych związanych z pracownikami ;

Ewidencjonowanie czasu pracy i prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników ;

Archiwizowanie dokumentów;

Inne bieżące sprawy działu  

 

Poszukiwane kompetencje:

 

Wykształcenie średnie lub wyższe;

Doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr;

Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy;

Skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji;

Samodzielność i inicjatywa w działaniu;

Znajomość pakietu MS Office;

Obsługa programu „Płatnik”

 

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. Życiorys-CV, uwzględniający przebieg kariery zawodowej,

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na:

sekretariat@ratownictwo.med.pl w terminie do 27.03.2020r.

(Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda obejmuje przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział kadrowo-płacowy tel.0618648-813

 

Powrót do: Ogłoszenia