Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Unieważnienie konkursu ofert- lekarze "S" z dnia 13.07.2023r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ
LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ,,S”

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu unieważnia konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego ,,S” ogłoszony dnia 13.07.2023r.

W w/w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Powrót do: Ogłoszenia