Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok- wersja 1

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku - wersja 1

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2024-01-30 Anna Szymańska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne