Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 roku

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-01-26 Anna Szymańska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne