Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-01-04 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne