Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 08/PN/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy części samochodowych.

Ogłoszenie nr 770274-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZSukcesywne dostawy części samochodowych
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Zamawiający rekomenduje złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 409742

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/409742

Termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2020 roku, godz. 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2021 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2020 roku o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

UWAGA: Zmiana terminu otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.01.2021 roku o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (publikacja 2020-12-30)

SIWZ

SIWZ Aktualna (publikacja 2020-12-30)

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o zmianie terminu składani i otwarcia ofert (publikacja 2020-12-30)

Informacja o zmianie treści SIWZ (publikacja 2020-12-30)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (publikacja 2020-01-04)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (publikacja 2021-01-08)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (publikacja 2021-01-22)

 

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-22 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne