Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 07/PN/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Ogłoszenie nr 767624-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZWykonanie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Zamawiający rekomenduje złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 407954

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/407954

Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2020 roku, godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2020 roku o godz. 9:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 1 (nieaktualny)

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 1 AKTUALNE (publikacja 2020-12-21)

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 2

Załącznik nr 5 - plan graficzny ul. Rycerska 10

Załącznik nr 5.1 - plan graficzny ul. Rycerska 10

Załącznik nr 5.2 - plan graficzny ul. Rycerska 10

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI (publikacja 2020-12-22)

Informacja z otwarcia ofert (publikacja 2020-12-28)

 

UWAGA!

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

W związku z zmianą treści SIWZ (załącznik 1.2 Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem. Zmodyfikowany dokument zamieszczono w plikach do pobrania (Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 1 AKTUALNE), a dokonane zmiany zaznaczono kolorową  czcionką (Informacja o zmianie treści SIWZ). Pozostałe dokumenty nie ulegają zmianie i dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego. (publikacja 2020-12-21)

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-16 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne