Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 06/PN/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.

Ogłoszenie nr 597805-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZZakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Zamawiający rekomenduje złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 386461

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/386461

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2020 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2020 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert (publikacja 2020-10-22)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (publikacja 2020-11-13)

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-15 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne