Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.TP.4-P.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą:  Sukcesywne dostawy umundurowania i obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz pracowników transportu sanitarnego.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00183024/01 z dnia 2023-04-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID:  756063

Link do strony postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/756063

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2023 roku, godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2023 roku o godz. 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Otwarcie przesyłek zawierających wzory umundurowania nastąpi w dniu 28.04.2023 r. o godz. 11:30 w pokoju nr 103 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznań.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 19.04.2023r Anna Szymańska

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne