Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Ogłoszenie o zamówieniu DZP.RJ.TP.005.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. pod nazwą: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych oraz innych wyrobów medycznych w postaci pasków testowych do samodzielnej kontroli glukozy we krwi, wykorzystywanych przez członków ZRM.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00337094 z dnia 2022-09-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 660436

Link do strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/660436

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2022 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2022 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-09-07 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne