Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę rękawic medycznych i kombinezonów ochronnych w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 oraz na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu zaprasza do składania ofert:

 

Załączniki: 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Załączniki

Informacja o zawarciu umowy - część 1

Informacja o zawarciu umowy - część 2

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu pierwszych ofert.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

 

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-19 Robert Judek

Powrót do: Zamówienia Publiczne