Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenia

 • 29.10.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28.10.2021r. na udzielanie świadczeń zdrowtnych przez Lekarzy systemu

  Poznań, dnia 29.10.2021 r.

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 października 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

   

  lekarza systemu

   

   

  Złożono 5 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniły postawione przez udzielającego zamówienie warunki konkursu.

   

   

   /dział kadrowo-płacowy/

   

  Czytaj więcej
 • 28.10.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27.10.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego-kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z upraw. prow. poj. uprzywil.

  Poznań, dnia 28.10.2021 r.                                                                                                                                                                     

                                

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 października 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

   

  ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

   

   

   

   

  Złożono 18 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  -Oferta nr 9 została odrzucona z powodu błędnego złożenia

  -Oferta nr 16 została odrzucona z powodu braku określonych dokumentów

  Pozostałe 16 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  /dział kadr/

   

  Czytaj więcej
 • 28.10.2021

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od  16 listopada 2021 roku do  31 października 2023 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 16 listopada 2021 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do   08  listopada  2021 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi  08 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego  Zamówienia   09 listopada 2021 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta  od  16 listopada 2021 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

  /dział kadrowo-płacowy/

   

  Klauzula

  Specyfikacja i Oferta

  Oświadczenie WZW

  Czytaj więcej
 • 13.10.2021

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od  1 listopada 2021 roku do  31 października 2023 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 listopada 2021 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do   27  października  2021 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi  27 października 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego  Zamówienia   28 października 2021 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta  od  01 listopada 2021 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   /dział kadrowo-płacowy/

  Klauzula

  Specyfikacja i oferta

  Oświadczenie WZW

  Czytaj więcej
 • 13.10.2021

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, Pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawn. do prow. poj. uprzywil.

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJJONOWEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  i zaprasza do składania ofert

  Umowa będzie zawarta na okres od  1 listopad  2021 roku do 31 października 2023 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 listopada 2021 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl w terminie do 28 października 2021 roku

   

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu ” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do 28 październik 2021 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 28 październik 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia  29 października 2021 roku

   

  Umowa zostanie zawarta  od 01 listopada 2021 roku w siedzibie udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   /dział kadrowo-płacowy/

  Klauzula

  Specyfikacja i oferta

  Oświadczenie WZW

   

  Czytaj więcej
 • 13.10.2021

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego "S"

   

  DYREKTOR

   WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

  z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

  zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity  Dz. U. 2015 r, poz. 618 ze zmianami)

  Ogłasza

          konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  lekarzy systemu w  wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S”

   

  i zaprasza Oferentów do składania ofert.

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 listopad 2021 roku  31 październik 2023 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych –   od 01 listopada 2021 roku.

   

  Szczegółowe warunki konkursu ofert  i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym  formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania dot. postępowania konkursowego można składać na email:

  kadry@ratownictwo.med.pl

   

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem „Świadczenia zdrowotne udzielane przez  lekarzy systemu w wyjazdowych  specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,,S” należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 112 w terminie do   28  październik 2021 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 28 października 2021 roku  o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 125.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w dniu 29  października 2021 roku.

  Udzielający zamówienia zastrzega, iż jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

  Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i  protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /dział kadrowo-płacowy/

  Klauzula

  Specyfikacja i Oferta

   

  Czytaj więcej
 • 25.08.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień publicznych

  Czytaj więcej
 • 07.05.2021

  Oferta pracy: specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 29.04.2021

  Oferta pracy: Pracownik gospodarczy

  Czytaj więcej
 • 30.03.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień publicznych

  Czytaj więcej
 • 21.01.2021

  Oferta pracy: Pracownik gospodarczy - usługi porządkowe

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Pracownik gospodarczy - usługi porządkowe

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 20.01.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. analizy kosztów

   

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Specjalista ds. analizy kosztów

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej