Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień publicznych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem aktów wykonawczych do ustawy w roli zamawiającego;
 • Prowadzenie postępowania na podstawie zarządzenia Dyrektora WSPR w Poznaniu
  w przypadkach w których nie ma zastosowania prawo zamówień publicznych;
 • Przygotowanie SWZ wraz z załącznikami, publikacja na stronach internetowych, platformach zakupowych dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania;
 • Publikacja ogłoszeń w Biuletynie zamówień publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z zachowaniem wymaganych terminów;
 • Sporządzanie planów rocznych, sprawozdań oraz innych dokumentów przekazywanych do UZP;
 • Monitorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usług komercyjnych stanowiących ofertę WSPR w Poznaniu;
 • Przygotowanie dokumentacji oraz składanie ofert w roli wykonawcy;
 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami/zamawiającymi w zakresie prowadzonego postępowania w tym odpowiadanie na wnioski o dostęp do informacji publicznej;
 • Współpraca z pracownikami WSPR w Poznaniu we wszystkich obszarach związanych z zamówieniami publicznymi;

 

Poszukiwane kompetencje:

 

 • Wykształcenie średnie;
 • Dobra znajomość prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość platformy e-zamówienia;
 • Znajomość platformy miniportal UZP;
 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
 • Bardzo dobra znajomość programów komputerowych (Word, Excel);
 • Skrupulatność, dokładność w prowadzeniu dokumentacji;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Życiorys-CV, uwzględniający przebieg kariery zawodowej,

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na:

sekretariat@ratownictwo.med.pl w terminie do 10.09.2021r.

(Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda obejmuje przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział kadrowo-płacowy tel.0618648-813

 

 

Powrót do: Ogłoszenia