Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Oferta pracy: Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

i zaprasza do składania ofert

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

i zaprasza do składania ofert:

Zakres obowiązków:

 • znajomość i bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -  Prawo o ruchu drogowym (U. z 2019r. poz. 60 z późn. zm.)
 • znajomość topografii terenu stanowiącego rejon działania;
 • utrzymanie karetki pogotowia w pełnej gotowości technicznej poprzez:
  • wykonywanie codziennej obsługi ambulansu
  • utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz i wewnątrz ambulansu
  • przestrzeganie terminu wykonywania badania technicznego pojazdu
  • terminowe wykonywanie obsług OT1 i OT2
 • zabezpieczanie ambulansu podczas postoju przed kradzieżą, dewastacją i pożarem
 • w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej: 
  • uzyskanie danych kierowcy oraz oświadczenia o spowodowaniu zdarzenia
  • spisanie numeru polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu uczestniczącego  w  tym zdarzeniu
  • powiadomienie dyspozytora  CPR i transportu ,  który  w razie potrzeby  powiadomi Policję
 • używanie sygnału uprzywilejowania podczas jazdy jedynie po uzyskaniu zgody dyspozytora CPR  lub kierownika zespołu ratownictwa medycznego

 

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego:

Na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r. poz. 993 i 1590) zarządza się co następuje:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2019r. poz.2478 z późniejszymi zmianami) określa szczegółowy zakres:
 • medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
 • świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza.
 1. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego określają załączniki do wyżej wymienionego rozporządzenia.
 2. Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanych tym wirusem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 2110).

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Życiorys-CV, uwzględniający przebieg kariery zawodowej,

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu,        ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na: sekretariat@ratownictwo.med.pl

(Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda obejmuje przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział kadrowo-płacowy tel. 061 8648-813

Powrót do: Ogłoszenia