Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Oferta pracy: Księgowa

                                                                                               Poznań, dnia 02-12-2021r.

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. Ewidencja wydatków z podziałem na środki własne i środki z udziałem funduszy strukturalnych,
 3. Prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej wydatków
 4. Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca,
 5. Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty,
 6. Bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego,
 7. Bieżąca analiza realizacji zadań i zaangażowania wydatków w stosunku do planu,
 8. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego ,Dyrektora WSPR

 

Poszukiwane kompetencje:

 

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. Bardzo dobra znajomość programów komputerowych (Word, Excel ,Płatnik );
 3. Skrupulatność, dokładność w prowadzeniu dokumentacji;
 4. Doskonałej organizacji pracy własnej, terminowości i energii w działaniu
 5. Mile widziana znajomość jednostek sektora finansów publicznych
 6. Znajomość zasad księgowości

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 1. 3 lata pracy w księgowości
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i zagadnień podatkowych

 

Predyspozycje osobowościowe:

 

Umiejętność pracy w zespole, samodzielność , dyspozycyjność ,cierpliwość, dyskrecja

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie,
 2. Życiorys-CV, uwzględniający przebieg kariery zawodowej,

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na:

sekretariat@ratownictwo.med.pl w terminie do 17-12-2021r.

(Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda obejmuje przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.” )

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział kadrowo-płacowy tel.061 8 648 813

Powrót do: Ogłoszenia